top of page

Doprinos smanjenju korpucije u zdravstvenom sistemu Crne Gore

Period realizacije: avgust 2022. - avgust 2023. godine

Projekat ima za cilj podizanje svijesti javnosti o problemu korupcije u zdravstvu kroz edukativno-informativnu kampanju. Projekat takođe pružiž kvalitativnu analizu mnogih nedostataka u zdravstvenom sistemu Crne Gore, posebno u pogledu zaštite prava na zdravstvenu zaštitu različitih marginalizovanih društvenih grupa kroz sprovođenje fokus grupa. Fokus grupe su se bavile i problemom potencijalne korupcije koja utiče na ograničenja u pružanju zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama. Nalazi fokus grupa su saopšteni svim relevantnim zainteresovanim stranama u vidu preporuka za unaprjeđenje sistema. Svrha ovog projekta je zalaganje za unaprjeđenje javnih politika koje se odnose na pružanje zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama, i na kraju smanjenje nivoa korupcije u zdravstvu. 

Projekat realizuje koalicija koju čine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje, NVO Juventas i Queer Montenegro, uz podšku Democratic National Institute (NDI).

bottom of page