top of page

Zaposli se odmah

Projekat Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, realizovan u periodu od 15. marta 2022. do 15. januara 2023. godine u saradnji sa NVO "Prima" u okviru Omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

1
2
bottom of page