top of page

Boljević i Đukić govorile o prilikama za mlade koje nudi MOACG

Rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Marija Boljević i članica Jana Đukić su u utorak, 27. juna 2023. godine, na poziv NVO Akcelerator preduzetništva i Omladinskog kluba Bar, bile jedne od govornica na panelu pod nazivom "Evropska unija i prilike za mlade u Crnoj Gori" održanom u prostorijama SC Topolica u Baru.One su ispred Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore govorile o mogućnostima za mlade u okviru MOACG, dosadašnjim programima i projektima sprovedenim uz finansijsku podršku Evropske unije i značaju istih za mlade u Crnoj Gori, ali i o budućim planovima organizacije.


Jedan od značajnijih projekata koje je je MOACG sprovela u saradnji sa partnerskim organizacijama sa ciljem poboljšanja zapošljivosti mladih i olakšavanja prohodnosti mladima ka tržištu rada, a koji je finansirala Evropska unija, bio je projekat "Zaposli se odmah". U okviru projekta sprovedeno je i istraživanje o zapošljivosti mladih u Crnoj Gori, čiji su zabrinjavajući nalazi predstavljeni prisutnima u Baru, imajući u vidu da je problem zapošljivosti mladih jedan od ključnih problema koji opterećuje mlade u Crnoj Gori.


Osim navedenog predstavljene su i ključne preporuke navedene u policy brief-u pod nazivom "Mapiranje ključnih problema volontiranja u Crnoj Gori" u čijoj je izradi uz podršku SOCEN-a učestvovala Jana Đukić.


Marija Boljević je bliže upoznala mlade sa misijom i radom Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, načinima na koji se mogu pridružiti, a kroz lični primjer ukazala je i na brojne benefite koje može imati mlada osoba kao aktivan i posvećen član organizacije, među kojima su i brojne razmjene i prilike za predstavljanje organizacije u Evropi i šire.


Prisutni su takođe imali priliku da postavljaju pitanja panelistima i da kroz diskusiju dobiju mnoštvo korisnih informacija o položaju mladih i izazovima sa kojima se svakodnevno susrijeću u Crnoj Gori, kao i prilikama za individualni razvoj ali i o značaju omladinskog aktivizma za razvoj cjelokupnog društva.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore će nastaviti odlučno, istrajno i posvećeno da se zalaže za poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori i promovisanje proevropskih vrijednosti.
Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page