top of page
1 Drugi rođendan MOACG proslava_edited_edited_edited.jpg

Projekti

U nastavku je dat pregled ključnih projekata koje je Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizovala. Klikom na sami projekat, možete dobiti više informacija o istom.

sfy post.png

05

Period realizacije: decembar 2022. - jun 2023. godine

Projekat ima za cilj jačanje kompetencija i spremnosti mladih (sa akcentom na manjine) i, u širem kontekstu, ostalih građana, da utiču na svoje vršnjake i sredinu u kojoj žive, da zaštite sebe i druge od govora mržnje, da rade na smanjenju nivoa diskriminacije, te da aktiviraju omladinu i druge građane. Time, učesnici projekta, postaju aktivisti i mladi članovi kritičke mase koju mogu uvećavati i osnaživati u svom daljem radu i time doprinijeti društvu u cjelini.

Projekat realizuje Mreža za omladisnki aktivizam Crne Gore, a finansira ga Vlada Australije, kroz Direct Aid Program.

zajednička_edited.jpg

04

Period realizacije: avgust 2022. - avgust 2023. godine

Projekat ima za cilj podizanje svijesti javnosti o problemu korupcije u zdravstvu kroz edukativno-informativnu kampanju. Projekat će takođe pružiti kvalitativnu analizu mnogih nedostataka u zdravstvenom sistemu Crne Gore, posebno u pogledu zaštite prava na zdravstvenu zaštitu različitih marginalizovanih društvenih grupa kroz sprovođenje fokus grupa. Fokus grupe će se baviti i problemom potencijalne korupcije koja utiče na ograničenja u pružanju zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama. Nalazi fokus grupa biće saopšteni svim relevantnim zainteresovanim stranama u vidu preporuka za unaprjeđenje sistema. Svrha ovog projekta je zalaganje za unaprjeđenje javnih politika koje se odnose na pružanje zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama, i na kraju smanjenje nivoa korupcije u zdravstvu. 

Projekat realizuje koalicija koju čine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje, NVO Juventas i Queer Montenegro, uz podšku Democratic National Institute (NDI).

03

Period realizacije: avgust 2022. - avgust 2023. godine

Cilj projekta je povećanje transparentnost nadležnih institucija u oblasti zaštite životne sredine i  podizanje svijesti o nivou i uzrocima zagađenja. 

Putem platforme, koju smo kreirali, građani imaju pristup interaktivnoj mapi Crne Gore sa do sada popisanim crnim ekološkim tačkama, a koja će biti unaprjeđivana. 

Projektni tim će kroz javnu kampanju informisati i kroz radionice edukovati  mlade i opšru populaciju o nivou zagađenja i njegovom uzroku.

Projekat realizuje koalicija koju čine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, Organizacija Kod, Eco team i Mreža za promjene, uz podršku National Democratic Institute (NDI).

NK David i Aleksa 1.jpg
invokacije javni poziv.jpg

02

Period realizacije: januar 2022. - decembar 2023. 

Cilj projekta je afirmancije različitih vrsta umjetnosti među mladima. Glavne aktivnosti su kurs "Besjedništvo i javni nastup", veče mladih govornika, obilježavanje Dana knjige, panle diskusije i različite kulturne manifestacije.

Projekat realizuje MOACG u saradnji sa Narodnom bibliotekom "Radosav Ljumović".

01

Period realizacije: mart 2022. - januar 2023. godine

Cilj projekta je poboljšavanje zapošljivosti mladih i olakšavanje prohodnosti ka tržištu rada. Glavne aktivnosti su dvomjesečni kurs neformalne edukacije i obavljanje prakse kod poslodavaca.
 

Projekat se realizuje uz finansijsu podršku Evropske unije u okviru Omladinskog HUB-a za Zapadni Balkan i Tursku, u saradnji sa: NVO Prima (Crna Gora), Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Youth Alliance (Sjeverna Makedonija), Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG  (Turska), Partners Albania for Change and Development (Albania).

zaposli se odmah moacg poster 1.jpg
bottom of page