top of page

Mreža za omladinski aktivizam

CRNE GORE

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je osnovana 2021. godine. 

Misija Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore je umrežavanje omladinskih aktivista, volontera i vršnjačkih edukatora i jačanje položaja mladih i rad na rješavanju društvenih problema, koji  opterećuju mlade ljude.

O nama

Omladinska i neformalna edukacija, koju kontinuirano promovišemo i organizujemo, prvi je preduslov za stvaranje demokratičnije zajednice, koju karakteriše aktivno, posvećeno i predano uključivanje mladih u društvene procese.

Kao predstavnici važne društvene grupe -  ljudi od 15 do 30 godina – radimo na kreiranju i implementaciji lokalnih, nacionalnih, regionalnih i evropskih omladinskih i ekoloških politika.

Marljivo angažovanje naše organizacije na polju motivacije, kako omladine – tako i institucija, kako bi se ostvarila kvalitetna saradnja, koja treba da društvu da adekvatan tempo razvoja -  predstavlja našu misiju.

Ističući kvalitete i poboljšavanjem vidljivosti mladih i njihovih ideja,  usmjeravamo i razvijamo omladinske vizije, koje ćemo kao takve predlagati institucijama, kako bi se na njima zajednički radilo -  da bi one u konačnom i bile ostvarene.

Kao odgovoran činilac nevladinog sektora i podrška mladima Crne Gore, kroz saradnju sa institucijama i drugim organizacijama se zalažemo za jačanje socio-ekonomskog statusa omladine, s akcentom na manjinske i ugrožene kategorije.

bottom of page