top of page

Sofija Kirsanov i David Vukićević govorili o položaju mladih na tržištu rada


moacg


Činjenica da preko 84% mladih razmišlja da napusti državu u potrazi za poslom, a čak njih 60% smatra da je nemoguće doći do zapošljenja u Crnoj Gori nam govori da je neophodno preduzeti konkretne mjere u pogledu poboljšanja položaja mladih na tržištu rada.


"MOACG će u saradnji sa institucijama predlagati mjere koje će imati za cilj unapređenje položaja mladih, a mladi će u narednom periodu doprinositi razvoju Crne Gore. kazao je predsjednik MOACG David Vukićević."


Sofija Kirsanov ističe da su mladi budućnost naše države i da sa njima treba raditi sada, kroz formalno i neformalno obrazovanje, kulturu, sport i sve ono što oni zaista vole, a što može doprinijeti poboljšanju njihovog kvaliteta života.

Comentários


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page