top of page

"Mladi za zdravstvo bez korupcije" - održana prva edukacija na Cetinju, u okviru projekta NDI

Updated: Sep 14, 2023

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, u saradnji sa organizacijama CeMi, Juventas i Queer Montenegro, a u okviru projekta Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), realizovala je prvu edukativnu radionicu na temu "Mladi za zdravstvo bez korupcije", 28. marta, u Omladinskom centru na Cetinju.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG

Učesnici radionice imali su priliku informisati se o najčešćim koruptivnim praksama u zdravstvenom sistemu Crne Gore, sistemima prevencije i suzbijanja istih, te na koji način i kome mogu prijaviti nepravilnosti kojima su svjedočili.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG

Omladinske aktivistkinje i edukatorke Sofija Kirsanov i Lana Jovetić, kroz analizu postojećih koruptivnih praksi, a poučene znanjem i iskustvom u ovoj oblasti, približile su mladima sa Cetinja važnost spoznavanja i uviđanja korupcije u zdravstvenom sistemu, koji se smatra jednom od ključnih oblasti razvijenih zemalja u pogledu jednakih prava za svakog pojedinca.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG

Pored navedenog, neminovan je i značaj pravovremene edukacije o pravima pacijenata ali i instancama koje su nadležne za sankcionisanje svih koruptivnih radnji.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG

Interaktivnost i inkluzivnost učesnika bila je prisutna tokom cijele radionice, u okviru koje su mladi iznijeli svoja iskustva, predznanja, mišljenja kao i mnoga pitanja upućena edukatorkama.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG

Konačno, učesnici su stekli mnoga nova znanja i vještine, ali i ojačali već postojeće. Takođe, u pogledu završne evaluacije, mladi su edukativnu radionicu ocijenili kao veoma inkluzivnu, proaktivnu, zanimljivu, pa čak i jednu od najboljih u kojima su učestvovali.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG - Lana Jovvetić

Mladi za zdravstvo bez korupcije - Cetinje - CeMI - Juventas - QUEER Montenegro - MOACG - Sofija Kirsanov


ความคิดเห็น


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page