top of page

Bar: Održana obuka u cilju prevencije i suzbijanja korupcije u zdravstvu

Updated: Apr 17, 2023

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizovala je drugu obuku "Mladi za zdravstvo bez korupcije", u Baru 7. aprila u Omladinskom centru Bar. Edukacija je održana u saradnji sa organizacijama CeMI, Juventas i Queer Montenegro, u okviru koalicije za zdravstvo projekta "Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore", podržanog od Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - MOACG

Radionica, posvećena mladima iz Bara, imala je za cilj da edukuje i podigne svijest učesnicima o važnosti spoznavanja, prevencije kao i suzbijanja korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - MOACG

Imajući u vidu činjenicu da se zdravstvu pronalaze primjeri velikobrojnih koruptivnih praksi, od velike je važnosti upoznati mlade ljude sa istim, kao i sa načinima prijavljivanja uviđene korupcije, a sve u cilju njihovog suzbijanja u cjelokupnom sistemu zdravstva.


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - MOACG

Mladi, učestvujući interaktivno i sa zrelim stavovima, primijetili su da su u crngorskom društvu koruptivne prakse iz oblasti zdravstva odavno normalizovane i time postale dio naše tradicije i običaja. Stoga, smatrajući određene stvari normalnim i uobičajenim, nijesu uvidjeli poziv da treba reagovati na takve radnje i ponašanja.


Međutim, nakon radionice izašli su sa stavom da korupcija utiče negativno kako na pacijente i individue, tako i na kompletan zdravstveni sistem, te smatraju da je važno da svaki pojedinac da svoj doprinos i usprotivi se takvim ponašanjima.


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - MOACG

Omladinske aktivistkinje i edukatorke Sofija Kirsanov i Lana Jovetić približile su mladim učesnicima sve segmente koji su od važnosti za ovu oblast, u kojoj je korupcija u zabrinjavajućoj mjeri zastupljena, među kojima i velikobrojne statističke podatke i primjere iz prakse.


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - Lana Jovetić -  Sofija Kirsanov - MOACG

Učesnici su, u okviru evaluacije, ocijenili radionicu kao veoma interaktivnu i inkluzivnu, te da su stekli mnoga nova znanja iz ove oblasti, ističući pristup edukatorki kao veoma otvoren, a radionicu kao izuzetno dobro pripremljnu.


Mladi za zdravstvo bez  korupcije - Bar - CeMI - Juventas - Queer MNE - NDI - MOACG

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page