top of page

Rožaje: Mladi edukovani o svim negativnim aspektima korupcije u zdravstvu

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizovala je četvrtu obuku "Mladi za zdravstvo bez korupcije", u Rožajima 28. aprila u OŠ "Mustafa Pećanin". Edukacija je održana u saradnji sa organizacijama CeMI, Juventas i Queer Montenegro, u okviru koalicije za zdravstvo projekta "Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore", podržanog od Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).


Mladi za zdravstvo bez korupcije - CeMI - NVO Juventas - Queer MNE - MOACG

Mladi iz Rožaja proširili su svoja znanja iz oblasti korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, načinima suzbijanja i prevencije iste te svim negativnim aspektima koja ona sa sobom povlači.


Interaktivna i inkluzivna radionica podstakla je učesnike da ubuduće reaguju na primijećene koruptivne prakse, a time i zajednički doprinesu borbi protiv korupcije u zdravstvu, kao i težnji za unaprjeđenjem adekvatnog i ujednačenog tretmana prema svim pacijentima.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - CeMI - NVO Juventas - Queer MNE - MOACG

Takođe, mladi su primijetili da su u crngorskom društvu koruptivne prakse iz oblasti zdravstva odavno normalizovane i time postale dio naše tradicije i običaja. Stoga, smatrajući određene stvari normalnim i uobičajenim, nijesu ranije uvidjeli poziv da treba reagovati na takve radnje i ponašanja.


Omladinske aktivistkinje i edukatorke Sofija Kirsanov i Lana Jovetić približile su mladim učesnicima sve segmente koji su od važnosti za ovu oblast, u kojoj je korupcija u zabrinjavajućoj mjeri zastupljena, među kojima i velikobrojne statističke podatke i primjere iz prakse.


Mladi za zdravstvo bez korupcije - CeMI - NVO Juventas - Queer MNE - MOACG - Lana Jovetić - Sofija Kirsanov

Konačno, učesnici su nakon završene radionice, putem interne evaluacione forme, podijelili sa nama pozitivne komentare i mnoga stečena znanja, te su iskazali pojačanu motivisanost da u narednom periodu reaguju na primijećenu korupcijuod najnižih do najviših nivoa u zdravstvenoj zaštiti.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page