top of page

Mladi Nikšića upoznali se sa najčešćim koruptivnim praksama u zdravstvu i načinima suzbijanja istih

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizovala je treću obuku "Mladi za zdravstvo bez korupcije", u Nikšiću 10. aprila u Omladinskom centru Nikšić. Edukacija je održana u saradnji sa organizacijama CeMI, Juventas i Queer Montenegro, u okviru koalicije za zdravstvo projekta "Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore", podržanog od Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).


Mladfi za zdravstvo bez korupcije - Nikšić - NDI - CeMI - Juventas - Queer MNE - MOACG

Učesnici iz Nikšića proširili su svoje znanje iz oblasti prepoznavanja i suzbijanja koruptivnih praksi u zdravstvenom sistemu Crne Gore, ali i o načinima prijavljivanja istih nadležnim institucijama i/ili organizacijama.


Mladfi za zdravstvo bez korupcije - Nikšić - NDI - CeMI - Juventas - Queer MNE - MOACG

Mladi, učestvujući interaktivno i sa zrelim stavovima, primijetili su da su u crngorskom društvu koruptivne prakse iz oblasti zdravstva odavno normalizovane i time postale dio naše tradicije i običaja. Stoga, smatrajući određene stvari normalnim i uobičajenim, nijesu uvidjeli poziv da treba reagovati na takve radnje i ponašanja.


Međutim, nakon radionice izašli su sa stavom da korupcija utiče negativno kako na pacijente i individue, tako i na kompletan zdravstveni sistem, te smatraju da je važno da svaki pojedinac da svoj doprinos i usprotivi se takvim ponašanjima.


Mladfi za zdravstvo bez korupcije - Nikšić - NDI - CeMI - Juventas - Queer MNE - Lana Jovetić - Sofija Kirsanov - MOACG

Omladinske aktivistkinje i edukatorke Sofija Kirsanov i Lana Jovetić približile su mladim učesnicima sve segmente koji su od važnosti za ovu oblast, u kojoj je korupcija u zabrinjavajućoj mjeri zastupljena, među kojima i velikobrojne statističke podatke i primjere iz prakse.


Mladfi za zdravstvo bez korupcije - Nikšić - NDI - CeMI - Juventas - Queer MNE - MOACG

Konačno, učesnici su nakon završene radionice, putem interne evaluacione forme, podijelili sa nama pozitivne komentare i mnoga stečena znanja, te su iskazali pojačanu motivisanost da u narednom periodu reaguju na primijećenu korupcijuod najnižih do najviših nivoa u zdravstvenoj zaštiti.
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page