top of page

Predsjednik Vukićević govorio je o predrasudama za TV E


moacg

“Predrasude su nerijetko uzrok diskriminacije, marginalizacije, stigmatizacije, radikalizacije, pa čak i ekstremizacije, kako mladih tako i opšte populacije.” istakao je predsjednik MOACG David Vukićević u gostovanju za TV E.Vukićević: Moramo raditi na jačanju otvorenosti mladih ka institucijama, prvenstveno prosvjetnim radnicima, pedagozima, psiholozima, ali takođe treba ohrabrivati mlade da pronađu slobodu i svoje probleme podijele sa osobom od povjerenja.


MOACG stoji na usluzi mladima, u slučaju vršnjačkog nerazumijevanja, ukoliko se susrijeću sa izazovima u pogledu mentalnog zdravlja, pa pomoć mogu zatražiti i kod naših vršnjačkih edukatora, a naša preporuka je svakako, na prvom mjestu razgovor sa stručnim licima, psiholozima i psihijatrima.

תגובות


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page