top of page

Anđušić i Vukićević: Glavni Grad i MOACG će nastaviti da unapređuju saradnju, mladi su prioritet
Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorica Slađana Anđušić i predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) David Vukićević održali su sastanak u Omladinskom klubu Podgorica.


Slađana Anđušić Glavni grad sekretarijat za lokalnu samoupravu sekretarka David Vukicevic predsjendik MOACG Omladinski klub Podgorica mladi

Sagovornici su na sastanku konstatovali kontinuiranu uspješnu saradnju, koja će u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena, na korist i zadovoljstvo svih mladih Podgorice. Sekretarka Anđušić je naglasila da institucija na čijem je čelu za jedan od prioriteta ima unapređenje položaja mladih. MOACG je svojim dosadašnjim djelovanjem pokazala da odgovorno i posvećeno upravlja Omladinskim klubom, te mladi imaju partnera u Kancelariji za mlade i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, kazala je Anđušić.


Predsjednik Vukićević je istakao da je Glavni grad Podgorica jedan od ključnih partnera za poboljšanje planiranja i realizacije omladinske politike, ali i sveukupnog kvaliteta života i razvoja mladih. Objasnio je da će MOACG i u narednom periodu, kao autentični reprezent mladih, nastaviti da preduzima sve mjere u pravcu stvaranja preduslova za ostanak mladih u našoj državi, te da je dosadašnje upravljanje Omladinskim klubom Podgorica značajan doprinos razvoju omladinskog aktivizam i uključivanja mladih u procese donošenja odluka.


Od osnivanja do kraja 2023. godine u samom prostoru Omladinskog kluba Podgorica MOACG bilježi više od 700 učešća mladih. Iz razloga skromnih prostornih kapaciteta brojne sadržaje koje MOACG priprema u Omladinskom klubu realizuju se u različitim institucijama i prostorima Glavnog grada. U navedenom periodu, u Birziminum HUB-u evidentirano je više od 250 učešća mladih, u KIC-u „Budo Tomović“ više od 200 učešća mladih, takođe u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ više od 200 učešća mladih, te Skupštini Glavnog grada više od 100 učešća mladih. To ukupno čini više od 1450 učešća mladih u aktivnostima MOACG samo u prostorima u okviru Glavnog grada od osnivanja Omladinskog kluba. Na aktivnostima MOACG u okviru kontinuirane saradnje sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa civilnim društvom od osnivanja Omladinskog kluba bilježimo više od 250 učešća mladih.


Sastanku su prisustvovali predstavnici Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Nikolina Mirotić, Ksenija Borilović i Danilo Vučinić i rukovoditeljka Kancelarije za razvoj MOACG Sofija Kirsanov, koordinator Tima za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku Aleksa Obradović i članica Organizacionog odjeljenja MOACG Jana Đukić


Commentaires


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page