top of page

Predsjednik David Vukićević govorio je o radu MOACG za TV Budva


MOACG

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević govorio je za TV Budva o radu organizacije, aktuelnim projektima koje MOACG sprovodi, ali i o položaju mladih u Crnoj Gori.


"Mladi mogu na mikronivou dati svoj doprinos u akciji poboljšanja položaja mladih kroz različite vannastavne aktivnosti i uključivanje u učeničke parlamente u osnovnim i srednjim školama i time započeti usmjeravanje ka aktivističkom djelovanju i pokazati da nijesu samo pasivni posmatrači već aktivni učesnici u procesima u koje su uključeni".

Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page