top of page

FORUM MOACG: Koordinatori istakli dosadašnje uspjehe timova i najavili nove

Na zatvaranju Foruma MOACG 2023, pregled učinjenog i planiranog, uz poruke podrške i ohrabrenja, izložili su i koordinatorka i koordinatori timova Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG).


TIM ZA KULTURU I NEFORMALNO OBRAZOVANJE: U NEPOSREDNOSTI LEŽI UZVIŠENOST AKTIVISTIČKOG ISKUSTVA


Koordinatorka tima za kulturu i neformalno obrazovanje Sofija Kirsanov, istakla je brojne uspješne aktivnosti koje je ovaj tim sproveo u tekućoj godini: Besjedništvo i javni nastup, Veče mladih govornika, Veče mladih pjesnika, Razgovor sa glumicom, panel u čast Danu knjige i Sve svoje sa sobom nosim, a sve sa, kako poručuje, „dubokom ljubavlju prema esenciji života, kulturi.“

Da rad ovog tima nije usmjeren samo na pojedinačne aktivnosti, već i na stalnu edukaciju i osvješćivanje mladih o bitnim društvenim fenomenima, govore i brojne teme koje je ovaj tim pokretao u svim prilikama: govor mržnje i medijska pismenost, empatija i predrasude, socijalna integracija i smanjenje etničke distance i mnoge druge, a uvijek, kako Kirsanov ističe, uz jednu zvijezdu vodilju i čvrstu premisu – „Diseminacija znanja je conditio sine qua non opšteg napretka i napretka naše organizacije!“


Svoje izlaganje Kirsanov zaključuje identifikujući 3 osnovna preduslova svake promjene: sredstva, vrline i vrijednosti. I dok, kako kaže, tehnička sredstva obezbjeđuju naši partneri, vrline i vrijednosti utkane su u sve naše aktiviste i volontere, pa baš zato „nema moralnijih do njih, koji ulažu svoje vrijeme i resurse u ono što je život, bolji život svih nas“, zaključila je Kirsanov u svom govoru.


TIM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, EKOLOGIJU I NAUKU: MOACG ĆE NASTAVITI DA SE ZALAŽE ZA EKOLOŠKU BUDUĆNOST


Koordinator tima za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku Aleksa Obradović, istakao je u svom obraćanju da su akcije i promjene na mikro nivou ključ očuvanja cjelokupne životne sredine, te u tu svrhu navodi veliki broj ekoloških akcija u kojima je MOACG učestvovala ali i samostalno inicirala, ističući u tom kontekstu akcije na Maloj gorici, Malom Brdu, Skalinama, Ćemovskom polju i mnogim drugim lokacijama.

Prilikom obraćanja naveo je i akcije koordinisane od strane opštinskih timova, poput akcije na Brezovačkom brdu u Rožajama, ističući to kao svijetli primjer aktivizma kojem treba težiti. „Crna Gora, i pored mnogih negativnih faktora, jeste ekološka država, a Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore će nastaviti da se zalaže i za njenu dalju ekološku budućnost“, zaključio je u svom obraćanju Obradović.


TIM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA: DJELOVATI U PRAVCU UNAPREĐENJA PRAVNOG SISTEMA NAŠE DRŽAVE


Novoimenovani koordinator tima za zaštitu ljudskih prava Vučić Filipović, istakao je da je „sa velikom željom i žarom preuzeo ovu ulogu“ i da mu je želja da „sve mlade uključi i motiviše kako bi djelovali u pravcu unapređenja pravnog sistema naše države.“

„Svjesni ste toga da je pravo jedan društveni mehanizam koji nam omogućava da dobijemo sistem kakav želimo, ali ono što je jako značajno kada govorimo o pravu je da krenemo od nas, želim da kroz sve aktivnosti koje naš sektor bude sprovodio, pokažemo da možemo da utičemo da ovo društvo bude bolje“, zaključuje Filipović.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page