top of page

Forum MOACG: Izazovan položaj mladih i omladinski aktivizam u funkciji promjena

U sklopu Foruma MOACG, priliku da izlože svoja mišljenja i stavove o problemima sa kojima se mladi suočavaju imali su brojni renomirani stručnjaci u oblastima javnoga života u Crnoj Gori. Kroz dvije panel diskusije razgovarali smo sa njima o izazovnom položaju mladih kao i aspektima njihove kritičke svijesti.

Na prvom panelu i u okviru teme izazovnog položaja mladih i omladinskog aktivizma u funkciji društvenih promjena, Lana Jovanović razgovarala je sa: zamjenicom ambasadora Slovačke u Crnoj Gori Martinom Poikansovom – Nedbalovom, zatim sa administratorom Omladinskog centra Podgorica iz Ministarstva sporta i mladih Dušanom Stanovićem, predstavnikom Kancelarije za mlade Glavnog grada Danilom Vučinićem i predstavnikom kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Milošem Popovićem.

VIŠE OD PUKE DEMOGRAFSKE KATEGORIJE

Zamjenica ambasadora Republike Slovačke u Crnoj Gori Martina Poikansova-Nedbalova istakla je da su mladi više od puke demografske kategorije. O tome kako vidi aktivizam mladih u Crnoj Gori poručuje: ,,Mladi su pokretači i inovatori promjena, imaju moć da oblikuju svijet oko sebe i grade budućnost ove zemlje.“

MLADOG ČOVJEKA ODLIKUJE BUNT I NESTRPLJIVOST

Administrator Omladinskog centra Podgorica, Ministarstva sporta i mladih, Dušan Stanović, istakao je da mladog čovjeka odlikuje bunt i nestrpljivost i da kao takav mora razmišljati o sadašnjosti i promjenama u trenutku, jer je važno 'sada i ovdje', i time poslao jako važnu poruku svim mladima u Crnoj Gori. Kada je riječ o globalnim uticajima na mlade istakao je značaj rada međunarodnih organizacija koje, kako smatra, u poslednjem periodu posebno osluškuju potrebe mladih.

MLADI GUBE POVJERENJE PREMA INSTITUCIJAMA

Tokom svog izlaganja ispred Kancelarije za mlade Glavnog grada Podgorica Danilo Vučinić kazao je sledeće: ,,Mladi gube povjerenje prema institucijama i donosiocima odluka, a osim toga je i sve manje inicijative i pokreta mladih. Potrebno je edukovati ih koji su to sve mehanizmi učešća te da onda, kada budu ovladali određenim vještinama, djeluju ka društvenim promjenama.“ Kako ističe, saradnja NVO MOACG i Kancelarije za mlade Glavnog grada daje mnogo prilika za edukaciju mladih i podstiče ih: ,,Mlade treba ohrabrivati da uzimaju učešće u donošenju odluka i onda suštinski možemo govoriti o samom omladinskom aktivizmu kao pokretaču promjena.“

MALIM KORACIMA KA VELIKIM DRUŠTVENIM PROMJENAMA

Predstavnik kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Miloš Popović istakao je da mladi treba da budu dio procesa donošenja odluka, ali i da mnogo toga može da se uradi od individualnog nivoa, od školskog dvorišta, pa do tog mjesta gdje donosimo odluke. Kada je riječ o uticaju tehnologije na svakodnevicu mladih, Popović ističe da ona može biti dobar, ali i jako loš faktor: ,,Društvene mreže i stvaranje algoritma imaju snažan uticaj na radikalizaciju društva i stvaranje takozvanih 'eho komora' gdje smo u prilici da čujemo samo ono što su naše preference“, kazuje predstavnik kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.


Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page