top of page

Rožaje: Održan trening "Smanjenje etničke distance kroz omladinski aktivizam“

Updated: Apr 16, 2023

Omladinske edukatorke Sofija Kirsanov i Marija Boljević održale su trening na temu „Smanjenje etničke distance kroz omladinski aktivizam“ u OŠ „Mustafa Pećanin“ u Rožajama. Trening je jedna od aktivnosti podržanih od strane Vlade Australije kroz projekat "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance - Support for youth and citizens to fight against hate speech and discrimination to reduce ethnic distance“.


Marija Boljević i Sofija Kirsanov

Treningu su prisustvovali članovi Opštinskog tima MOACG u Rožajama, kao i oni koji su izrazili želju da to postanu i odazvali se na javni poziv MOACG. Prvi dio treninga koncipiran je kao teorijska sesija u toku koje su mladi imali priliku da se upoznaju sa značenjem i teorijskim koncepcijama pojmova poput demokratije, etniciteta, interkulturalnosti, multikulturalizma i multikulturalnosti, socijalne distance, ali i njihovim otjelotvorenjima u praksi kroz primjere Crne Gore, SAD-a...


Posebna pažnja posvećena je etničkim podjelama u Crnoj Gori, pojavama kao što su etnifikacija, etnicizam, etnička mržnja... Prisutni su kroz diskusiju podijelili svoj stav o stanju u Crnoj Gori po ovim pitanjima, ali i zaključili da Rožaje može poslužiti kao primjer dobre prakse u kojem je svaka etnička zajednica jednako uvažena i poštovana. Prirodno se nadovezujući na ovu temu, Kirsanov je podijelila informacije o predrasudama, načinima na koji se one stvaraju ali i prevazilaze, te kako omladinski aktivizam može pomoći u borbi protiv navedenih pojava.


MOACG Rožaje

Osvrćući se na razlike između pojmova multikulturalizam i interkulturalizam, kao i na razvitak teorijskih pristupa koji tretiraju ove pojave, učesnici su analizirali primjer SFRJ, multietnički koncept države, uticaj medija na širenje (i suzbijanje) nacionalizma i etničke mržnje, lažne i prave tolerancije, te uporedili sadašnje stanje sa primjerima iz prošlosti.


Na samom kraju radionice, mladima su predočeni razni načini kojima mogu suzbiti etničku mržnju, od kojih se većina oslanja upravo na omladinski aktivizam. Kako bi primijenili naučeno i ispitali svoje novostečene kapacitete, mladi su kroz grupni rad rješavali konkretne situacije vezane za etničku distancu i time pokazali da su spremni da mijenjaju društvo na bolje kroz svoj aktivistički angažman.Projekat "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance" je podržala Vlada Australije i implementira ga Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore.


Projekat ima za cilj jačanje kompetencija i spremnosti mladih (sa akcentom na manjine) i, u širem kontekstu, ostalih građana, da utiču na svoje vršnjake i sredinu u kojoj žive, da zaštite sebe i druge od govora mržnje, da rade na smanjenju nivoa diskriminacije, te da aktiviraju omladinu i druge građane. Time, učesnici projekta, postaju aktivisti i mladi članovi kritičke mase koju mogu uvećavati i osnaživati u svom daljem radu i time doprinijeti društvu u cjelini.

Komentarze


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg