top of page

Prilike za raznovrsne stipendijske programe

Ministarstvo prosvjete Crne Gore, u oblasti visokog obrazovanja, nudi studentima veliki broj stipendija koje se ostvaruju na osnovu saradnje sa ministarstvima i univerzitetima u inostranstvu.


Crnogorskim studentima je omogućen pristup stipendijama koje se ostvaruju na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji sa određenim zemljama u oblasti visokog obrazovanja Mađarskom, Slovačkom, i na osnovu bilateralnih sporazuma sa Hrvatskom i Slovenijom.Takođe, i na osnovu raznolike ponude programa stipendiranja u kojima je Crna Gora učesnik a koji omogućavaju studentima da se prijave na individualnoj osnovi.


Izbor je raznovrstan – stipendije za pune osnovne studije, magistarske studije, za parcijalne studije, semestarske boravke, za doktorske istraživačke i nastavničke boravke, a u okviru nekih programa u ponudi su i pripremni kursevi kao i ljetnje škole učenja jezika.


Programi, za akademsku 2022. /2023. godinu, u kojima je Ministarstvo imalo aktivnu ulogu su: Stipendium Hungaricum - program saradnje sa Vladom Mađarske, stipendije Vlade Narodne Republike Kine koje se ostvaruju posredstvom saradnje Ministarstva sa Ambasadom NR Kine u Crnoj Gori, kao i bilateralne stipendije sa Vladama Hrvatske i Slovenije.


Zainteresovani studenti mogu se prijaviti na adresi Ministarstva, a zatim će Ministarstvo vršiti prijem i selekciju kandidata koje predlaže inostranom partneru na dalju procjenu i konačan izbor.


Za ostale programe, prijavljivanje se uglavnom vrši elektronskim putem otvorenim pristupom direktno stranoj instituciji, a značajna uloga Ministarstva je u obezbjeđivanju informacije i mogućnosti pristupa ponudi stipendijskih programa našim učenicima i studentima u cilju sticanja iskustva školovanja u inostranstvu.

Ministarstvo objavljuje konkurse, sa detaljnijim informacijama, na internet stranici Ministarstva prosvjete na www.gov.me/mps, kao i na platformi https://infoeduco.me i upoznaje zainteresovane kandidate sa uslovima i procesom prijave.


Uslovi uglavnom podrazumijevaju posjedovanje odgovarajućih diploma i sertifikata, u zavisnosti od izbora programa, prepise ocjena, ličnih dokumenata, motivacionog pisma, prijemnog ili pisma preporuke, poštovanje starosne granice, ljekarskog uvjerenja, u zavisnosti od vrste programa.


Ministarstvo prosvjete poziva mlade ljude da posjete sajt Ministarstva, koji se redovno ažurira, sa ponudama stipendijskih programa za visoko obrazovanje, kao i da se obrate odgovornima i kontakt osobama zaduženim za saradnju i programe sa inostranstvom, za uputstva i pomoć u procesu prijave.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page