top of page

PRIJAVE ZA FORUM U TORINU, ITALIJI SU OTVORENE

Otvorien je poziv za mlade praktikante da budu dio foruma, koji će se baviti pitanjima ljudskih prava i edukacije mladih u Evropi. Organizovaće se u Turinu, Italiji, u periodu od 11-13. aprila 2022. godine.

COUNCIL OF EUROPE - MOACG

Forum će okupiti više od 300 učesnika (online i offline), kojima će prenijeti znanje na konkretnu temu, govoreći o poziciji i edukaciji mladih u Evropi. Na Forumu će učestvovati mladi raznih uzrasta i ispred raznih organizacija, kao i samostalno.


Koorganizatori Foruma su Savjet Evrope (Edukacija i Sektor za mlade) kao i Odsjek za omladinsku politiku i Građanska služba italijanske vlade.


Rok za prijavu je 09.februar 2022. do 23:59h.


Više informacija o Forumu i organizacije istog, kao i prijavnu formu možete naći na linku u nastavku:

Forum podrazumijeva odlazak u Turin i smještaj u internacionalnom trening centru u Turinu. Alternativa je praćenje Foruma online.

Od učesnika se očekuje da:

  • budu motivisani da doprinese reviziji implementacije Povelje o GV/ELjP i razvoj smjernica za budućnost GV/ELjP

  • imaju podršku nevladine organizacije ili institucije uključene u ljudska prava ili GV/ELjP (mogući su izuzeci);

  • su u poziciji da prate preporuke i zaključke Foruma na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou;

  • su sposobni da samostalno rade na engleskom, francuskom ili italijanskom jeziku;

  • su u mogućnosti da učestvuju tokom cijelog trajanja Foruma (bilo offline ili online)

  • imaju stabilnu internet vezu i pristup računaru (za onlajn učesnike)


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page