top of page

Predstavnice MOACG obučene za rukovanje protiv-požarnom opremom naprtnjačama i metlicama


Predstavnice Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Katarina Ivanović, Romana i Aleksandra Bjelica na čelu sa članicom Organizacionog odjeljenja MOACG Ivonom Đokmarković au pohađale dvodnevnu obuku za eko-volontere u organizaciji Parkova Dinarida i Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.


Glavni cilj obuke bio je da učesnici nauče da koriste protiv-požarnu opremu prvenstveno naprtnjače i metlice ali i da nauče nešto više kada su u pitanju požari i kako oni mogu dati svoj doprinos. Pored navedenog, predstavnici Službe zaštite i spašavanja pripremili su i Protokol o postupanju u slučaju nastanka požara na Gorici, koji je predstavljen na obuci.

Romana Bjelica o obuci: „Veoma sam zahvalna MOACG, jer sam kroz ovu dvodnevnu obuku naučila mnoge korisne stvari i neke primjenila u praksi, po prvi put. Djelovanje u MOACG i obuka su me podstakli da i ja napredujem i dam svoj doprinos našem gradu. Organizacija je bila sjajna,kao i atmosfera, tako da sam jako zadovoljna i motivisana za dalji ekološki angažman.“

Cilj obuke bio je da se podstaknu građani i građanke da se proaktivnije uključe u zaštitu prirodnih vrijednosti Podgorice i svojim doprinosom pomognu Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.


Prvog dana obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Planom za eko-volontere Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, nauče nešto više o prednostima volontiranja ali i o radu Službe zaštite NP Lovćen i NP Skadrsko jezero i sprovođenju nadzora u zaštićenim područjima.

Drugog dana obuke učesnici su imali priliku da saznaju kako izgleda jedan radni dan rendžera u Podgorici, čuju nešto više o aktivnostima Udruženja ljubitelja Gorice i prirode ali i o postignutim rezultatima projekta “Za očuvanu Goricu” kojeg sprovodi NVO Parkovi Dinarida.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page