top of page

"Mladi su pravu" u saradnji sa Kancelarijom za mlade Glavnog grada

Uspješno održana druga radionica "Mladi su pravu"


Mladi su se upoznali sa Konvencijom o pravima djeteta i svim pravima koje dijete uživa, sa kojima treba biti upoznat i znati ispravan način upotrebe istih. Saznali su i koje su to kategorije maloljetnika i razlike u mogućim pravnim posljedicama u zavisnosti od dobi djeteta.


Kroz interaktivne i zabavne debate, na kojima smo govorili o realnim situacijama iz života, mladi su iznosili svoje stavove i mišljenja o temama od značaja za uspješan razvoj i vaspitanje djeteta.Učesnici radionice imali su priliku saznati kako funkcioniše sudska praksa i Evropski sud za ljudska prava, kroz iznošenje određenih slučajeva iz prakse istog. S tim u vezi, mladi su stekli nove vještine analize sudskog predmeta, poboljšanje logičkog razmišljanja i zaključivanja kroz samostalno donošenje presuda za iznijete slučajeve.Radionicu, koja je održana u Birziminium HUB-u u saradnji sa Kancelarijom za mlade Glavnog grada, vodila je koordinatorka za zaštitu ljudskih prava MOACG Lana Jovetić, dok je predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević u uvodnim napomenama predočio važnost djelovanja MOACG i zahvalio se Kancelariji za mlade na uspješnoj i kontinuiranoj saradnji.Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg