top of page

"Koracima mladih" sa Davidom Vukićevićem


moacg

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević bio je gost emisije "Koracima mladih" koja se emitovala u srijedu, 28. juna 2023. godine na RTCG-u.

Kroz razgovor, Vukićević je sa gledaocima podijelio kako se i kada kod njega javila želja za volontiranjem i bavljenjem omladinskim aktivizmom, koji tada još uvijek nije bio prepoznat u Crnoj Gori u mjeri u kojoj je danas, te kako je tekao njegov put do uspješnog omladinskog aktiviste.


Govorio je takođe o nastanku i radu Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, njenim dosadašnjim postignućima ali i o motivaciji mladih da se bave omladinskim aktivizmom.


Vukićević je govorio i o poremećenom sistemu vrijednosti u našem društvu, neophodnosti reforme obrazovnog sistema, te problemu nepovjerenja mladih u institucije i donosioce odluka u Crnoj Gori.


"Iskreno, pošteno, principijelno, istrajno i ,rekao bih, inovativno. Morate imati dozu kreativnosti, a sve to mora biti potkrijepljeno entuzijazmom, jer Vi u situaciji kada se susrijećete sa brojnim izazovima, sa nekada manjom ili većom podrškom, a nerijetko i izostankom iste sa adresa sa kojih Vam je baš potrebna, ništa Vam drugo ne preostaje nego entuzijazam, vjera u sebe, vjera u ljude sa kojima radite i jedna istinska posvećenost problemu sa kojim se hvatate u koštac. Upravo na tim principima Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore funkcioniše i upravo iz tog razloga cijenim da smo prepoznati u mjeri u kojoj jesmo, a rekao sam Vam da više od 1000 mladih koji su učestvovali u našim aktivnostima u nešto manje od pola godine, u prvom dijelu 2023. godine, dovoljno govori i o povjerenju mladih u Mrežu za omladinski aktivizam Crne Gore i u vjeru da Mreža radi dobro, i u vjeru da će Mreža istrajati u svojim naporima da ojača položaj mladih." kazao je Vukićević.


"Kada uzmete u obzir taj obim aktivnosti i posla sa kojim se susrijeću omladinski aktivisti, onda nije začuđujuće što brojni mladi budu obeshrabreni i u određenom trenutku ipak odlučuju da se više okrenu sebi, da se posvete sebi."

- Čime ih ti negdje ohrabruješ?

"Ličnim primjerom, mislim da je to jedini način i najbolji odgovor na Vaše pitanje.", izjavio je predsjednik MOACG David Vukićević.


Vukićević: Crna Gora za 2022. i 2023. godinu nema Nacionalnu strategiju za mlade što u značajnom otežava posao lokalnim administracijama, odnosno opštinama, glavnom gradu i prijestonici, da realizuju, odnosno da kreiraju prvenstveno Lokalni akcioni plan za mlade, pa moraju da se dovijaju i iznalaze rješenja u vidu kreiranja različitih dokumenata koji će zamijeniti Lokalni akcioni plan za mlade u nedostatku Nacionalne strategije za mlade. Mi suštinski dvije godine ne znamo kao država kako da pomognemo mladima. Mi kao država dvije godine lutamo u tome što su problemi sa kojima se mladi suočavaju. Logično je, u koliko nemamo Nacionalnu strategiju za mlade, da nemamo ni aktivnosti koje su usmjerene na unaprjeđenje položaja mladih.


To je dovoljno da Vam kažem da steknete adekvatan, pravi uvid kakav je položaj mladih, a sa druge strane kakav je položaj i koje pregalaštvo stoji iza svake mlade osobe koja se zaista posvećeno i pregalački bori za mlade u Crnoj Gori, a reći ću Vam da mladi u Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore jesu upravo mladi koji danonoćno, neprestano se trude da doprinesu poboljšanju položaja mladih.
efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page