top of page

KONKURS za prijem novih volontera: Baš TI postani dio MOACG!

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) tradicionalno objavljuje septembarski konkurs za prijem novih volontera.


konkurs za prijem novih volontera 2023

Konkurs je namijenjen mladim ljudima uzrasta od 15 do 23 godine, koji su zainteresovani za omladinski aktivizam i sticanje novih iskustava i znanja, te koji se pronalaze u makar jednoj od navedenih oblasti:

 • Volontiranje

 • Neformalno obrazovanje

 • Zaštita ljudskih prava

 • Ekologija i zaštita životne sredine

 • Kulturu i umjetnost

 • Medijske, organizacione ili vještine javnog nastupa


Kompleksnost organizacione strukture MOACG omogućava svakoj mladoj osobi da pronađe aktivnosti koje ga/ju posebno zanimaju, naročito u okviru sljedećih timova:

 • Tim za kulturu i neformalno obrazovanje

 • Tim za zaštitu ljudskih prava

 • Tim za ekologiju, zaštitu životne sredine i nauku

 • Organizaciono odjeljenje

 • Medijsko odjeljenje


MOACG kao dokazana omladinska organizacija koja je do sada vatreno zastupala i zastupa mlade i radi na unaprjeđenju položaja mladih, pravi je izbor za svaku posvećenu osobu koja svojim trudom i vještinama iz najrazličitijih sfera želi da poboljša društveni ambijent, kako bi mladi imali perspektivu da ostanu i žive u svojoj državi.


Ohrabrujemo mlade sa i bez iskutva da se prijave, jer su glavni kriterijumi motivacija, posvećenost i iskrenost.Iskustva dosadašnjih volontera se mogu naći na linku https://www.moacg.me/volonteri-moacg


Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 8. septembra u 23:59 h putem online forme objavljene nas sajtu www.moacg.me


Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na organizaciono.moacg@gmail.comComments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page