top of page

FAKTORI RADIKALIZACIJE MLADIH - MLADI O RADIKALIZACIJI

Mladi su u video poruci napravili sažetak samostalnog kritičkog razmišljanja i zajedničke identifikacije faktora radikalizacije mladih, u okviru aktivnosti na radionici “Ne pasivizmu, posveti se aktivizmu”.Najizraženiji faktori radikalizacije mladih:

👉Politički faktor

👉Vjerski faktor

👉Mediji

👉Kriza kulture i identiteta

👉Društveni faktor


Mladi pokreću.
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page