top of page

Ulcinjanima i Ulcinjankama potrebni parkovi, parking i bolja saobraćajna infrastruktura


U subotu, 21. oktobra, aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore su u okviru projekta “Uprava za građane” sa info-štandom posjetili Ulcinj. Naši aktivisti su razgovarali sa više od 60 građana i građanki o inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu i konceptom otvorene uprave. Građanima i građankama je pružena mogućnost da ukažu na probleme sa kojima se susrijeću na lokalnom nivou, a aktivisti su ih uputili u načine na koje se građani mogu uključiti u proces donošenja odluka lokalne samouprave i državne uprave.

Ulcinjani i Ulcinjanke su sa našim aktivistima podijelili mišljenje o sferama gdje postoji prostor za unapređenje kvaliteta života građanki i građana. To su, po njihovim riječima, prvenstveno zaštita životne sredine i saobraćajna infrastruktura. Žele, kako kažu, više parkova i igrališta za djecu, ali i pješačke prelaze na krucijalnim putevima i nova parking mjesta.

Pored toga, građanki i građane su iskazali potrebu za efikasnijim odlaganjem otpada i generalnim poboljšanjem stanja životne sredine u Ulcinju. Mladi su iskazali želju za raznim kulturnim i rekreativnim sadržaja, među kojima posebno priželjkuju bioskop.

MOACG aktivisti su građanke i građanke detaljnije upoznali sa različitim načinima na koje mogu učestvovati u sprovođenju svojih ideja u djelo, poput građanske participacije u budžetskoj kontroli, e-Participacije i javnih rasprava.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page