top of page

Građanke i građani Mojkovca žele razvoj privrede i prilike za mlade


Aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore su u neđelju, 15. oktobra 2023. godine sa info-štandom “Uprava za građane”, posjetili Mojkovac, gdje su razgovarali sa više od 40 građana i građanki sa kojima su podijelili zanimljive podatke o Partnerstvu za otvorenu upravu. Nakon toga su kroz diskusiju građanima pružili mogućnost da ukažu na probleme sa kojima se susrijeću na lokalnom nivou, a govorili su i o načinima na koje oni mogu biti uključeni u proces donošenja odluka lokalne samouprave i državne uprave.

Građani su sa našim aktivistima podijelili postojeće probleme koje bi trebalo riješiti, kao i mnoštvo sugestija i ideja za uređenje i unapređenje izgleda i funkcionisanja grada. Neki od najvećih izazova za stanovnike Mojkovca jesu neadekvatna gradska infrastruktura, nedovoljno iskorišćeni turistički potencijali i nedovoljno razvijena privreda. Građani su istakli da su nacionalni parkovi ogroman potencijal Crne Gore, te da bi oni trebalo da više doprinose budžetu uz adekvatnu promociju njihovih ljepota širom Evrope i svijeta, te da bi mještanima trebalo obezbjediti besplatan ulazak u nacionalne parkove, što bi, uz minimalne troškove, obezbijedilo najljepši vid rekreacije za sve uzraste stanovnika Crne Gore.

Naši aktivisti ističu da su građani i građanke većinski izuzetno raspoloženi i otvoreni za saradnju sa lokalnom samoupravom, do mjere da su spremni da participiraju i na polju donošenja odluka, ali i da finansijski doprinesu pri realizaciji projekata od javnog značaja, poput renovacije glavnog gradskog trga. Kako kažu, mladi Mojkovca žele bolje uslove za rad i obrazovanje, kako ne bi bili primorani da napuštaju grad u potrazi za poslom i univerzitetskim obrazovanjem. Građanke i građani Mojkovca kao jedan od najvažnijih problema ističu nedostatak državnih preduzeća koja bi adekvatno iskoristila postojeće resurse u okolini Mojkovca, a pritom zaposlila veliki broj građana.

Zainteresovani građani su kroz razgovor sa našim aktivistima imali priliku da se upoznaju sa načinima na koje mogu osigurati ostvarivanje svojih ideja, poput građanske participacije u budžetskoj kontroli, e-Participacije i javnih rasprava, OGP Local inicijative, portala otvorenih podataka...


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page