top of page

Cetinjani i Cetinjanke žele bolju turističku ponudu, nova urbanistička rješenja, reciklažno dvorište


U subotu 28. oktobra, aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore su na info štandu razgovarali sa građankama i građanima Prijestonice, upoznavajući ih sa konceptom otvorene javne uprave i načina putem kojih mogu uticati na proces donošenja odluka.


Uprava za građane

Tom prilikom, aktivisti su razgovarali sa više od 80 građanki i građana, koji su pokazali visok stepen interesovanja za pomenute teme, pozdravivši samu inicijativu i zalaganje mladih.


Veliki dio Cetinjanki i Cetinjana, sa kojima su aktivisti razgovarali, bi volio da vidi drugačija urbanistička rješenja pojedinih djelova grada dok su neki od njih imali izuzetno zanimljive prijedloge za unapređenje turističke ponude same Prijestonice, koji bi u prvom planu podrazumijevali povratak u funkciju bunara na Dvorskom trgu. Posebno bismo istakli i ideju o otvaranju reciklažnog dvorišta, koje bi trebalo da doprinese očuvanju životne sredine ali i otvaranju novih radnih mjesta u gradu.Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta "Uprava za građane" koju Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page