top of page

VUKIĆEVIĆ: Jača saradnja sa institucijama osnov povjerenja; omladinska politika horizontalno pitanjePredsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) David Vukićević govorio je u petak, 24. maja 2024. godine na panel diskusiji u okviru konferencije “Aktivizmom mladih ka EU” na poziv Mreže za evropske politike MASTER.


DAVID VUKICEVIC KONFERENCIJA MASTER MOACG PREDSJEDNIK POVJERENJE

“Omladinska politika u Crnoj Gori posmatrana je uglavnom vertikalno. Mi u Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore omladinsku politiku posmatramo horizontalno, smatrajući da se svako pitanje tiče mladih, i u tom duhu uvijek ohrabrujemo mlade da učestvuju u radu radnih grupa i tijela, te na taj način daju doprinos kreiranju javnih politika po mjeri mladih” kazao je naš predsjednik Vukićević.


DAVID VUKICEVIC KONFERENCIJA MASTER MOACG PREDSJEDNIK POVJERENJE

“MOACG od osnivanja ostvaruje broje uspješne lokalne, nacionalne i međunarodne saradnje, što je preduslov omladinskog aktivizma. Iskrena i jača partnerstva sa lokalnim institucijama, takođe i državnim, posebno su važna za mlade, a očigledna je potreba za učvršćivanjem postojećih i izdizanjem istih na viši nivo. To je glavni faktor povjerenja u institucije sistema”, istakao je predsjednik MOACG upitan da prokomentariše saradnju sa lokalnim institucijama.


DAVID VUKICEVIC KONFERENCIJA MASTER MOACG PREDSJEDNIK POVJERENJE

Predsjednik David Vukićević je tokom konferencije istakao da mladi podržavaju pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, te da mladi aktivno doprinose i u toj oblasti. Međutim, upozorio je i da Crna Gora mora raditi na unaprjeđenju privrede, koja trenutno dominantno počiva na mikro, malim i srednjim preduzećima, što mora biti signal za dodatno snaženje konkurentnosti crnogorske ekonomije.Comments


Commenting has been turned off.
efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page