top of page

Volonterke MOACG na "No excuse" treningu u Tivtu

Volonterke Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Anastasija Bulatović i Staša Bjelanović su na poziv NVO CAZAS učestvovale na "No excuse" treningu u Tivtu u periodu od 26. juna do 2. jula 2023. godine.Program je bio namijenjen omladinskim aktivistima i aktivistkinjama, sa ciljem unapređenja liderskih vještina i održan je na engleskom jeziku uz prisustvo u. Okupljeni mladi su bili upućeni ka razvijanju neophodnih tehnika i budućoj primjeni istih.


Koordinatorka Manca Kozlović podupirala je okupljene da krenu u aktivno rješavanje problema mladih u društvu. Radionice i diskusije budile su kreativnost i stvorile podlogu za produktivnu atmosferu.


Svrha projekta je istraživanje mogućnosti implementacije programa No Excuse Activists u zemljama u okruženju, odgovarajuća adaptacija programa za upotrebu u inostranstvu i pilot implementacija programa u drugim zemljama uz svu potrebnu obuku za omladinske radnike i radnice.
efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page