top of page

Uspješno održan panel o maloljetničkoj delinkvenciji na Pravnom fakultetu UCG


U četvrtak, 12. oktobra, sa početkom u 11 časova, u sudnici Pravnog fakulteta UCG, održana je dvočasovna panel diskusija na temu „Pravna regulativa maloljetničke delinkvencije i postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku“. Navedena panel diskusija organizovana je od strane Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore i Pravnog fakuleta UCG, a uz podršku EMBA-e i ELSA-e.Cijenjeni govornici bili su redovni profesor Pravnog fakulteta prof. dr Velimir Rakočević i advokat, specijalista iz oblasti maloljetničke delinkvencije, Zoran Jovetić, koji su prisutne upoznali sa ključnim pravnim pojmovima i konceptima koji su povezani sa maloljetničkom delinkvencijom. Moderatorka panel diskusije bila je studentkinja Pravnog fakulteta UCG i koordinatorka za zaštitu ljudskih prava i sloboda MOACG Lana Jovetić.Diskusiju je svojim uvodnim izlaganjem, započeo prof. dr Velimir Rakočević, govoreći prije svega o trendovima koji jasno ukazuju na imperativ detaljnog i stručnog razmatranja problematike maloljetničke delinkvencije. Profesor je istakao važnost sprovođenja međunarodnih standarda u oblasti maloljetničke delikvencije, te da ovaj problem zahtijeva detaljan i sistematičan pristup, zbog činjenice njegovog evolutivnog razvijanja. Takođe, profesor je posebno ukazao na značaj, prije svega porodice kao prvog okruženja koje formira maloljetnika, a zatim i samog okruženja kao važnog faktora formiranja društvenih vrijednosti.Advokat Zoran Jovetić, u nastavku diskusije istakao je da je uključivanje mladih pravnica i pravnika, budućih akademskih građanki i građana te omladinskih organizacija i zainteresovanih mladih u diskusiju neizostavan korak u edukovanju svih građanki i građana o ovoj važnoj temi i poboljšanju postojeće regulative i dosadašnje prakse u toj oblasti. Usaglašavajući se sa prethodno iznijetim konstatacijama njegovog sagovornika, advokat Jovetić je, govoreći iz pravničkog iskustva i o procesnom aspektu, dodao da zakoni u ovoj oblasti idu “prema” maloljetnicima, u pravcu da im se pruži pomoć. Dodaje kako je u postupanju u ovakvim predmetima, neophodna posebna stručnost u radu sa maljoljetnicima, kako tužilaca, tako i advokata, i, posebno važno, socijalnih radnika.Oba govornika su se, iz analize stvarnih slučajeva iz prakse i njihovog akademskog i pravničkog iskustva, osvrnuli i na pravnu regulativu koja je na snazi, a sa tim u vezi i pravnim sredstvima koja se primjenjuju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, sankcijama koje zakonodavac predviđa za maloljetnike koji su počinili krivična djela, te njihovim pravnim i sociološkim posljedicama.Veoma velika posjećenost i zainteresovanost prisutnih, rezultirala je velikim brojem pitanja koje su mladi uputili panelistima, u završnom dijelu događaja, a prisutni dobili konstruktivne i argumentovane odgovore na svoja pitanja, koja su se mahom ticala prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije, kao i izazova i perspektiva u kontekstu pomjeranja starosne granice za krivičnu odgovornost maloljetnika.Na samom kraju, na osnovu samih izlaganja i kasnijeg produbljivanja teme kroz pitanja mladih učesnica i učesnika, došlo se do glavnog zaključka diskusije: Mi kao društvo moramo zajedno raditi na očuvanju našeg socijalnog kapitala,i prevenciji kao glavnom principu suzbijanja maloljetničke delinkvencije ali i svih drugih oblika antisocijalnog ponašanja. U svemu tome, akcenat mora biti na odgovornosti, temeljnog načela jednog sigurnog društva.
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg