top of page

PRIJAVI SE ZA OBUKU: ISTRAŽI-UKAŽI - DFC

Digitalni forenzički centar je tokom trogodišnjeg djelovanja postao relevantan činilac u borbi protiv dezinformacija i lažnih vijesti istražujući najznačajnije društveno-političke teme na unutrašnjem planu, kao i aktuelne političke događaje u regionu i svijetu. Aktivnim praćenjem i analiziranjem brojnih objava, DFC je ukazivao na štetne narative u medijima i na društvenim mrežama.


DFC poziva sve zainteresovane mlade ljude (18-30 godina starosti) da se prijave za učešće u obuci o medijskoj pismenosti pod nazivom Istraži-ukaži.DFC OBUKA ISTRAŽI UKAŽI - MOACG

Značaj medijske pismenosti se ogleda i u uticaju medija na glavne demokratske procese. Za demokratsko učešće građana potrebne su vještine kritičkog mišljenja i samoizražavanja. Medijska pismenost treba da omogući prvenstveno mladim ljudima shvatanje političkog diskursa i aktivno učestvovanje u njemu. Time će i kao medijski pismeni, dobro obaviješteni građani biti u mogućnosti da donose samostalne odluke o demokratskom procesima.


MJESTO I VRIJEME

Prva u seriji obuka će biti održana u subotu, 18. decembra 2021. godine.ROK ZA PRIJAVU

Za obuku se možete prijaviti do nedjelje, 12. decembra 2021. godine u 12 časova putem linka u nastavku.


Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page