top of page

MOACG učestvovala u akciji sađenja u Urbanoj bašti

Aktivnost je okupila 70 ljudi koji su Urbanu Baštu obogatili za čak 150 sadnica.

ALEKSA OBRADOVIĆ SERGEJ JOKOVIĆ MOACG HARIS ADROVIĆ NIKOLINA TATAR

U subotu, 25. marta 2023. godine, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je učestvovala u aktivnosti obogaćivanja zelenog fonda Urbane Bašte Podgorica. Aktivnost je organizovana u okiviru projekta „Urbana Bašta Podgorica“ dok su aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore dali svoj doprinos u pripemi terena, sadnji kao i navodnjavanju i njegovanju novih sadnica.


Aktivnost je okupila 70 ljudi koji su Urbanu Baštu obogatili za čak 150 sadnica.


Volonterska podrška na ovoj aktivnosti sprovedena je u okviru Tima za ekologiju, zaštitu životne sredine i nauku Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page