top of page

Mladi Budve se upoznali sa principima zaštite životne sredine i načinima borbe protiv korupcije

Updated: Jun 23, 2023


Predsjednik MOACG David Vukićević i koordinator za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku MOACG Aleksa Obradović održali su predavanje “Mladi za životnu sredinu bez korupcije” u Omladinskom klubu Budva u četvrtak, 13. aprila 2023. godine.

Budva MOACG mladi za životnu sredinu bez korupcije

Predavanje je održano s ciljem podizanja svijesti javnog mnjenja, prvenstveno mladih, o važnosti prevencije i suzbijanja korupcije u oblasti zaštite životne sredine.


Mladi su se upoznali sa osnovama i aktivnostima usmjerenim ka zaštiti životne sredine, te koruptivnim pojavama prisutnim u ovoj oblasti i efektima istih na državni budžet i blagostanje svih građana Crne Gore.Predavanje je održano u saradnji sa organizacijama KOD, EKO tim i Mrežom za promjene, u okviru projekta “Smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru podrške Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu 2021 – 2023. koji ima za cilj smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine Crne Gore.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page