top of page

Koordinatorka MOACG tima Cetinje u Evropskom Omladinskom Centru u BudimpeštiKoordinatorka Tima MOACG Cetinje Elena Ratković, prisustvovala je u periodu od 28. novembra do 1. decembra 2023. godine seminaru u organizaciji Savjeta Evrope u Evropskom Omladinskom Centru u Budimpešti, na temu „Let’s get political“- seminar za angažovanje mladih u političkom životu.Glavni cilj ovog seminara jeste da osnaživanje mladih da budu uključeni u demokratski i politički život na lokalnom, nacionalnom i Evropskom nivou. U Budimpešti su se okupili predstavnici 50 različitih omladinskih organizacija, pokreta i mreža, omladinskih političkih partija, nacionalnih i lokalnih vlasti zaduženih za mlade.Predstavnici su diskutovali o preprekama i izazovima sa kojima se suočavaju prilikom uključivanja u političke i demokratske procese, razmatrali načine na koje mogu prevazići predstavljene probleme, a razvijali su i nove ideje u polju omladinske političke participacije.


Tokom tri dana učesnici su intenzivno radili na razvijanju novih rješenja za probleme mladih na lokalnom, nacionalnom kao i Evropskom nivou. Uz pomoć sjajnih predavača, koji dolaze iz različitih područja i organizacija, ishodi ovog seminara jesu mnoštvo novih znanja, ideja i prijateljstava.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page