top of page

Javni poziv za program stažiranja u Skupštini Crne GorePRIJAVE OTVORENE DO 24. APRILA Nacionalni demokratski institut (NDI), u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, realizuje program stažiranja u cilju jačanja kapaciteta mladih ljudi zainteresovanih za rad u Skupštini, sa poslanicama i poslanicima i Službom Skupštine. Tokom programa, stažisti i stažistkinje imaće priliku da steknu znanja o ulozi Skupštine, radu poslanika i poslanica i Službe Skupštine. Link za prijave je ovdje. Profil stažista/kinja koji se mogu prijaviti:

Studente/kinje završne godine osnovnih studija ili nedavno svršene studente/kinje, i

studente/kinje master studija. Prednost imaju kandidati/kinje koji dolaze sa fakulteta

političkih/društvenih nauka, ekonomije i finansija, prava, i EU integracija, a program je otvoren i za kandidate/kinje iz drugih oblasti i fakulteta u zavisnosti od pokazanog znanja i vještina u procesu selekcije.


Neophodne osobine i vještine:

● Veliko interesovanje za političke i društvene procese, parlamentarne i pravne prakse

procedure;

● Odlične analitičke vještine i vještine pisanja;

● Odlične komunikacione i istraživačke vještine;

● Postavljanje prioriteta, poštovanje rokova i rad u timu u dinamičnom okruženju;

● Sposobnost za samostalan i timski rad, posvećenost detaljima i odlične organizacione

vještine;

● Odlično poznavanje engleskog jezika (usmeno i pismeno) je obavezno, a poznavanje

drugog stranog jezika biće prednost;

● Odlične IT vještine, uključujući Word, alate za istraživanje i društvene mreže;

● Odlično korišćenje Excel-a za kreiranje grafika i tabela je prednost;

● Entuzijazam i izražena samoinicijativnost.


Tokom trajanja programa, od stažista/kinja se očekuje da izvršavaju navedene aktivnosti:

● Pružanje podrške u obavljanju zadataka u vezi sa vršenjem i zakonodavnih, nadzornih i

ostalih dužnosti poslanika/ca;

● Učešće u izradi parlamentarnih istraživačkih radova;

● Kreiranje nacrta informativnih izvještaja, dokumenata koje sadrže najvažnije informacije

o nekoj temi, saopštenja, zapisnika sa sastanaka i slično;

● Prisustvo sastancima odbora i drugim radnim sastancima i pisanje konciznih izvještaja

i/li zabilješki;

● Izvršavanje administrativnih zadataka, kao što je svakodnevni praktični rad u kancelariji;

● Tačno i precizno prevođenje dokumenata/novinskih članaka, po potrebi;

● Učešće na obukama i radionicama za izgradnju kapaciteta u organizaciji NDI tima;

● Učešće na sastancima u cilju razmjene mišljenja o toku i razvoju programa.


Nacionalni demokratski institut poziva zainteresovane kandidate/kinje da ispune aplikacionu formu koja se nalazi linku i da u okviru iste prilože najnoviju verziju CV-a. Prijave se primaju do 24. aprila 2023. Samo kandidati/kinje koji prođu u naredni krug procesa selekcije biće kontaktirani.


Program plaćene prakse je predviđen da traje dva mjeseca, a počeće početkom maja 2023. godine.


Programom je predviđena praksa za do pet kandidata.

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) uspješno sarađuje sa Nacionalnim demokratskim institutom(NDI), te objavljuje ovaj poziv.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page