top of page

Javni poziv: Radionica "Smanjenje etničke distance kroz omladinski aktivizam"


moacg

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore će u subotu, 13. maja, održati trening "Smanjenje etničke distance kroz omladinski aktivizam" namijenjen svim budućim omladinskim aktivistima u Podgorici u okviru projekta Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance - Support for youth and citizens to fight against hate speech and discrimination to reduce ethnic distance, uz podršku Vlade Australije.Na ovoj radionici, mladi će učiti o smanjenju etničke distance kroz omladinski aktivizam i socijalnu integraciju, položaju mladih u Crnoj Gori, pojmovima multikulturalnosti i multikofesionalnosti, te promociji duha tolerancije i interkulturalnog dijaloga, poštovanja i razumijevanja kao osnovnih preduslova za skladnu funkcionalnu zajednicu bez etničkih distanci i podjela među ljudima. Bitan pojam o kome će takođe biti riječi jeste i demokratija. Posebna pažnja biće posvećena etničkim podjelama u Crnoj Gori, pojavama kao što su etnifikacija, etnicizam i etnička mržnja, kao i načinima za suzbijanje etničke mržnje.


Smanjenje etničke distance

Radionicu će održati omladinske edukatorke Sofija Kirsanov, koordinatorka Tima za kulturu i neformalno obrazovanje MOACG i Marija Boljević, rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja MOACG.


Podstičemo mlade ljude da rade na sebi, da teže da se odupru predrasudama i stereotipima koji izazivaju etničku distancu i odbojnost među ljudima i da razvijaju aktivistički duh i budu pokretačka snaga u društvu.


Pozivamo sve zainteresovane mlade da se prijave i doprinesu razvoju omladinskog aktivizma u borbi za smanjenje etničke distance među ljudima u Crnoj Gori.


Radionica će se održati u Birziminium HUB-u, 13. maja sa početkom u 11h.

Prijave su otvorene do petka, 12. maja u 12h.


Čekamo Vas!


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page