top of page

BE4SA: Uspješno realizovan Kurs poslovnih vještina - mladi spremni za poslovne izazove


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG), uz podršku SlovakAid-a, u okviru projekta Business Education for a Successful Application (BE4SA), uspješno je realizovala trodnevni Kurs poslovnih vještina za mlade od 16 do 30 godina.Kurs poslovnih vještina održan je 12. decembra, 13. decembra i 14. decembra 2023. godine, u tri intenzivna četvoročasovne treninga dizajnirana da unaprijede zapošljivost mladih i njihove vještine, praktična i teorijska znanja potrebna za konkurentniji ulazak na tržište rada.U okviru prvog treninga, održanog 12. decembra, mladi su se kroz sesije sa dvije edukatorke upoznali sa projektom BE4SA, unaprijedili vještine pisanja CV-a, upoznali se sa vrstama ovog dokumenta, i saznali kako valorizovati svoje vještine i iskustvo i kvalitetno na njih ukazati kroz CV. Tvrde i meke vještine pojedinca kao resursa bila su posebna tematska jedinica u okviru predavanja, s naglaskom na identifikaciji najznačajnijih mekih vještina za profesionalni svijet. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusijama o tome kako inkorporirati meke vještine u CV i kako ih istaknuti tokom procesa zapošljavanja. Radionica je pružila praktične smjernice o tome kako unaprijediti meke vještine kroz različite aktivnosti i vježbe. Konačno, perspektive i izazovi uključivali su raspravu o ulozi vještačke inteligencije u poslovanju, pružajući učesnicima uvid u buduće trendove i razvoj karijere u digitalnom dobu.Na edukaciji 13. decembra mladi su od edukatora i edukatorke imali priliku da uče o komunikacijskim vještinama i razvoju profesionalnog potencijala, a stekli su uvid i važnost asertivne komunikacije i adekvatnog nastupa u različitim okruženjima. Posebna pažnja bila je posvećena jačanju kapaciteta za poslovnu komunikaciju, pružajući polaznicima alate koje mladi često ne stiču kroz formalno obrazovanje i svakodnevni život. Kroz vježbe su imali priliku da primjene stečeno znanje i vještine u praksi, pripremajući se za uspješno predstavljanje sebe i svojih znanja i proizvoda u poslovnom svijetu.Na posljednjem treningu, održanom 14. decembra i fokusiranog na profesionalno samopouzdanje i put do karijere, polaznici kursa su otkrili važnost samopouzdanja u profesionalnom kontekstu. Kroz interaktivne vježbe, identifikovali su svoje vrline, poslovne želje i radili na jačanju samopouzdanja. Razmatrane su i teme ambicija i planiranja karijere, a učesnicima i učesnicama su edukatorke pružile alate za postavljanje ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje.
Poseban naglasak bio je stavljen i na komunikacione vještine u kontekstu intervjua za posao, pa su prisutni dobili savjete za uspješne razgovore sa poslodavcima i otkrili koja su najčešća pitanja koja oni postavljaju u toku intervjua.

Mladi su naučili kako da kreiraju kvalitetan CV, odaberu i isplaniraju pravu karijeru, kvalitetno predstave sebe, unaprijede svoje poslovne i komunikacione vještine i adekvatno artikulišu sva svoja znanja kako biste osigurali željeni posao!Otvaramo vrata prilika za mlade u Crnoj Gori!Projekat “Business Education for a Successful Application” finansira Slovačka agencija za međunarodnu razvojnu saradnju posredstvom mehanizma zvanične razvojne pomoći SlovakAid.תגובות


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page