top of page

ANKETA u okviru projekta “Znamo se, zar ne?”

“Pred Vama je upitnik-anketa o odnosu mladih ljudi prema društvu u koljem žive i

njihovim interesovanjima. Molimo Vas da nam odgvorite na pitanja iz ankete koja je

anonimna i neće se koristiti za bilo koje svrhe, osim za istraživanje na projektu „Znamo

se, zar ne!“”, navodi psihološkinja Jelena Milutinović .


Kao organizacija, koja se zalaže za multikulturalno i otvoreno društvo, po molbi psihološkinje Jelene Milutinović koja administrira profil Psihološke priče sa Jelenom dijelimo ovu anketu.


Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page