top of page

Vukićević njemačkim kolegama: Posvećenost državi preduslov rješavanja društvenih izazova

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) David Vukićević održao je predavanje njemačkim omladinskim aktivistima, stipendistima Konrad Adenauer Fondacije, koji su upriličili i radni sastanak.


David Vukicevic Predavanje njemačkim aktivistima KAS Stipendistima omladinska poltiika položaj mladih međunarodno

Grupi od 16 omladinskih aktivista iz Njemačke, predsjednik MOACG je ukazao na položaj mladih i sveobuhvatno stanje omladinske politike u Crnoj Gori, kao i izuzetno nizak stepen povjerenja mladih u institucije sistema. Rad na rješavanju brojnih društvenih izazova, kao što je unapređenje konkurentnosti mladih na tržištu rada, diversifikacija crnogorske privrede i jačanje vladavine prava, moguće je jedino uz istinsku posvećenost svih aktera evropeizaciji i razvoju naše države, istakao je predsjednik Vukićević.


Njemačke kolege su istakle da su zadivljeni ljepotama Crne Gore, posebno naglašavajući vjeru u crnogorsku mladost, koja je od ključnog značaja za sveobuhvatnu emancipaciju društva i usvajanje evropskog sistema vrijednosti.


Ovi susreti su bili prilika ne samo za razmjenu mišljenja, već i za iniciranje saradnje na međunarodnom nivou, koja će dodatno podstaći naše mlade da rade na inovativim rješenjima, posebno u kontekstu Crne Gore kao buduće članice Evropske unije.


Vukićević je naglasio da je MOACG stjecište mladih, koje karakteriše kritička misao i aktivistička energija, a koji će nastaviti da djeluju u pravcu razvoja zajednice, prvenstveno generacija kojim pripadaju.コメント


コメント機能がオフになっています。
efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page