top of page

Vukićević i Boljević učestvovali na centralnoj Javnoj raspravi o Nacrtu Strategije za mlade

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević i rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja MOACG Marija Boljević učestvovali su u poneđeljak, 31. jula 2023. godine na Centralnoj javnoj raspravi povodom Nacrta Strategije za mlade za period od 2023 – 2027. godine koju je organizovalo Ministarstvo sporta i mladih u Univerzitetsko sportsko - kulturnom centru u Podgorici.


David Vukićević i Marija Boljević

Raspravi su prisustvovali ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, direktor Direktorata za mlade Martin Lulgjuraj, članovi radne grupe, predstavnici civilnog sektora i to Mreža za omladinski aktivizam, Forum mladih, CAZAS, Savez izviđača Crne Gore, Studentski parlament, Omladinski servisi, te predstavnici UNDP-a i lokalne samouprave.


Nakon formalnog predstavljanja Nacrta Strategije za mlade od strane direktora Direktorata za mlade Martina Lulgjuraja, ministar Lalošević je pozvao prisutne da iznesu svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije.


David Vukićević i Marija Boljević MOACG

Predsjednik MOACG David Vukićević je govorio o izazovima sa kojima se mladi u Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore susrijeću prilikom sprovođenja omladinske politike, među kojima se ističe problem finansiranja omladinskih organizacija, obzirom da ih Zakon o mladima ne prepoznaje kao posebnu kategoriju, već su tretirane isključivo kao NVO organizacije. Ministarstvo treba da pruži veću finansijsku i institucionalnu podršku omladinskim organizacijama u koje mladi imaju najveće povjerenje.


On je takođe izrazio zabrinutost u pogledu stavova mladih po pitanju ostanka u Crnoj Gori, prema kojima, kako je to i navedeno u Nacrtu Strategije za mlade 2023-2027, 50% mladih želi da napusti Crnu Goru u potrazi za boljom budućnošću, 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore, dok svaka druga mlada osoba svoj život u budućnosti ne vidi u Crnoj Gori.Vukićević je kazao da je jedini ispravan put ka strateškom rješenju ovog problema partnerstvo i saradnja između Ministarstva sporta i mladih i omladinskih organizacija čime bi se kreirala spona između mladih i institucija u cilju omogućavanja boljih i atraktivnijih uslova za život mladih u Crnoj Gori, koji bi mlade zadržali da daju svoj doprinos i privređuju u domovini.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je po završetku Javne rasprave predala Ministarstvu sporta i mladih komentare na Nacrt strategije za mlade na osnovu konsultacija koje je održala sa mladima u četvrtak, 27. jula u Omladinskom klubu u Podgorici.

コメント


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page