top of page

Upoznajte volontere: Elena Ratković - U MOACG se glas mladih čuje i stvaraju se prijateljstvaElena Ratković, koordinatorka Tima Prijestonice Cetinje MOACG, kaže da joj MOACG pruža mogućnost da gradi sebe kao individuu, pohađa različite edukacije, itd.

Najvažnije što je naučila u MOACG jeste da se rad i trud cijene.Koliko dugo se baviš volontiranjem?

- Volontiranjem se bavim još od osnovne škole, kada sam u organizaciji đačkog parlamenta volontirala na mnogim humanitarnim akcijama i bila vršnjački edukator na razne teme.


Šta te je motivisalo da se učlaniš u MOACG?

- Prepoznala sam MOACG kao pravo mjesto gdje će glas mene kao mlade osobe moći da se čuje. Organizacija je vođena od strane mladih ljudi, tako da postoji veća sloboda i veće je razumijevanje za potrebe nas mladih. Svakako, mnoge prilike koje MOACG pruža su bile velika motivacija da se učlanim.


Koja ti je najdraža aktivnost koju smo sproveli u MOACG?

- Moja najdraža aktivnost jeste bio moj prvi susret sa organizacijom, a to je program ,,Besjedništvo i javni nastup".


Šta za tebe MOACG predstavlja?

- Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore za mene predstavlja priliku da budem uključena u društvo i da se zalažem za poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori.


Šta ti je MOACG pružila?

- MOACG mi pruža da rastem kao osoba, da se edukujem na razne teme, ali i da upoznam divne ljude i stvaram prijateljstva za čitav život.


Da li su tvoja očekivanja ispunjena? Šta si naučila u MOACG?

- Moja očekivanja su i više nego ispunjena, a u MOACG imala sam priliku da naučim mnogo toga, kako kroz raznovrsne programe koje sam pohađala, tako i kroz sam rad u organizaciji. Svakako, smatram da ono najvažnije što sam naučila jeste upravo da se rad, trud i zalaganje cijene.


Šta bi poručila mladim volonterima koji žele da se prijave?

- Želim da im poručim da kao volonter ove organizacije mogu da postanu bolji ljudi i porastu kao osoba, te da se obavezno učlane, jer će se njihov trud cijeniti!
Kommentare


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page