top of page

Ujedinjeni svjetski koledži opredijelili dvije stipendije

Ujedinjeni svjetski koledži (u daljem tekstu: UWC) za Crnu Goru opredijelili 2 stipendije za školsku 2024/2025. i 2025/2026. godinu, za III I IV razred gimnazije/srednje škole gimnazijskog tipa:

 • UWC Adriatic (Duino, Italija) - jedna stipendija;

 • UWC Mostar (Mostar, Bosna i Hercegovina) - jedna stipendija.

Stipendijama su pokrivene: školarina, smještaj i hrana, udžbenici, takse za prijavljivanje završnih ispita, studijske ekskurzije - do punog iznosa (na osnovu procjene finansijskih potreba). Da bi se obezbedila pravična raspodjela sredstava, stipendije se dodeljuju na osnovu pojedinačnih finansijskih potreba, koje se utvrđuju kroz proces finansijske procjene koji slijedi nakon selekcije kandidata. U stipendiju nijesu uključeni troškovi puta iz Crne Gore do države u kojoj se škola nalazi, niti troškovi džeparca.

Za UWC stipendije mogu konkurisati samo učenici koji, u školskoj 2023/2024. godini pohađaju II razred gimnazije/srednje škole gimnazijskog tipa. Gimnazije sa više od 1000 učenika mogu predložiti 2, a one sa manjim brojem od 1000 učenika predlažu po jednog učenika.


Informaciju o ovim stipendijama treba postaviti na oglasne table škola, kao i podijeliti elektronskim putem, kako bi bila dostupna svim učenicima za iskazivanje interesovanja.


Kriterijumi za predlaganje kandidata:

crnogorsko državljanstvo;

odličan uspjeh;

iskazana zainteresovanost za ovaj vid školovanja;

spremnost učenika i roditelja da prihvate bilo koju od ponuđenih stipendija, bez obzira na lokaciju koledža;

dobro znanje engleskog jezika;

široka interesovanja učenika;

učešće u vannastavnim aktivnostima;

osvojene nagrade sa raznih takmičenja;

završeni razni kursevi (strani jezici, računari, sportske aktivnosti i dr.);

spremnost učenika da učestvuje u humanitarnim aktivnostima (rad sa osjetljivim grupacijama stanovništva).


Prilikom odabira potrebno je posebno voditi računa da učenici posjeduju:

 • Intelektualnu znatiželju: imaju želju za učenjem, kako u učionici tako i van nje, posebno su zainteresovani za određenu akademsku oblast i imaju sposobnost kritičkog razmišljanja o pitanjima od značaja na globalnom i lokalnom nivou.

 • Posvećenost vrijednostima UWC-a: poštuju vrijednosti na kojima UWC počiva (međunarodno i interkulturalno razumijevanje, ličnu odgovornost i integritet, saosjećanje, uvažavanje različitosti, međusobno poštovanje, poštovanje životne sredine, rad na ličnom razvoju, pružanje ličnog primjera), pridržavaju se kodeksa ponašanja, promovišu vrijednosti u svakodnevnom životu i djeluju kao globalni građani.

 • Socijalne kompetencije: nastupaju s poštovanjem i razumijevanjem, uvažavaju mišljenja drugih, dobro rade u timu i izražavaju se u skladu sa odgovarajućim situacijama.

 • Samostalnost: brinu o sebi u izazovnim okruženjima, primjenjuju zdrave mehanizme suočavanja sa problemom, traže pomoć kada je to potrebno.

 • Ličnu odgovornost i integritet: iskazuju i promišljaju o ličnim vrijednostima, usklađuju ponašanje sa ubjeđenjima, konstruktivno saopštavaju potrebe i pokazuju brigu za druge.

 • Adekvatne akademske vještine: posjeduju potencijal za napredak u međunarodnom obrazovnom programu.

Dosije kandidata treba da sadrži sljedeća dokumenta:

 • Prijavni obrazac UWC na engleskom jeziku, u 6 štampanih primjeraka (1 original i 5 fotokopija);

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • Zvanični dopis škole u kojem treba naglasiti da je učenik predložen odlukom nastavničkog vijeća. Dopis, osim potpisa direktora, treba da potpišu i ostali članovi nastavničkog vijeća/predmetni nastavnici predloženog učenika;

 • Ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prvom razredu i potvrdu sa polugođa drugog razreda;

 • Ovjerenu kopiju Diplome „Luča“, ukoliko je učenik posjeduje;

 • Ovjerene kopije diploma o pobjedama i nagradama sa raznih takmičenja, sa učešća u radu humanitarnih ili nevladinih organizacija;

 • Ovjerene kopije diploma o završenim kursevima stranih jezika, informatike, eventualno završenoj muzičkoj školi;

 • Ovjerene kopije drugih priznanja/sertifikata o ostalim aktivnostima.

Napomena: Samo prijavni obrazac UWC se popunjava na engleskom jeziku, dok ostalu dokumentaciju, u ovoj fazi, nije potrebno prevoditi na engleski jezik.

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (CD/USB) na sljedeću adresu: Vaka Đurovića b.b., Podgorica, nakasnije do ponedeljka, 26. februara 2024. godine, do 12.00 časova, uz naznaku: „PRIJAVA ZA STIPENDIJE UJEDINJENIH SVJETSKIH KOLEDŽA“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


Intervju sa predloženim kandidatima obaviće se u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, a o terminima intervjua kandidati će biti blagovremeno informisani. Svaki od predloženih kandidata imaće 15 do 20 minuta za razgovor sa članovima Selekcione komisije.

Shodno propisima, intervjuu koji ima za cilj provjeru opšteg obrazovanja i procjenu ličnosti i zrelosti učenika, može prisustvovati samo učenikov profesor engleskog jezika, o čemu odlučuje sam učenik.


Selekciona komisija će ocjenjivati predložene kandidate dodjeljivanjem sljedećeg broja bodova:

 • Motivacioni esej i intervju - 50 poena

 • razumijevanje i usmjerenost ka vrijednostima UWC-a (liderstvo, društvena odgovornost, interkulturno razumijevanje, zainteresovanost za globalne probleme) - 15 poena;

 • zrelost i samostalnost - 15 poena;

 • doprinos UWC zajednici - 20 poena;

 • Uspjeh - 20 poena;

 • Znanje engleskog jezika - 20 poena;

 • Vannastavne aktivnosti i volonterski rad - 10 poena.         

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti na adresu:lidija.vukcevic@mpni.gov.me.

UWC prijavni obrazac može se preuzeti u nastavku.


uwc-student-application-form-2024
.docx
Download DOCX • 95KB

Informacija preuzeta sa sajta Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Σχόλια


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page