top of page

Konferencija "Europe talks Solidarity" za mlade u Finskoj - prijavi se!

Od 18. do 20. Maja , 2022. godine održaće se konferencija "Europe talks Solidarity" koja će pružiti mladima prostor za razmjenu mišljenja na temu razumijevanja solidarnosti u Evropi.

Da bi njegovala ono najvažnije u međuljudskim odnosima, razumijevanje, navedena manifestacija će okupiti oko 40 osoba iz različitih polja, zainterestovanih solidarnošću. Kirterijum za izbor prijavljenih jeste radoznalost u dijalozima, povezanost sa temom, i predstavljanje raznovrsnih sektora.

Naslova stranica SALTO Podcast-a - Europe Talk Solidarity
SALTO Podcast - Europe Talk Solidarity

Manifestacija je najpogodnija za predstavnike javnog sektora (ministarstva, vladinih kancelarija, regiona, opština...), prestavnike privatnog sektora (mlade aktiviste, influensere, blogere), i medije (Možete se prijaviti kao novinar ili stvaralac sadržaja).

Tim na manifestaciji čine dvoje iskusnih edukatora - Annina Laaksonen i Elisabeth Einwanger. Ciljevi događaju su sljedeći:

  • Obezbjeđenje platforme na kojoj se može učestvovati u debatama na raznolike teme i razumijevanje solidarnosti u 2022. godini.

  • Predstaviti raznovrsne inspirativne priloge i primjene vezane za solidarnost u programu Evropskog korpusa solidarnosti, očvršćavajući solidarnost kao osnovnu vrijednost Evrope.

Saznajte više na: SALTO-Youth;

Slika preuzeta sa: Podcast;

コメント


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page