top of page

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA

Međunarodni dan volontera je dan kada najviše skrećemo pažnju na ono što odjekuje svih 365 dana u godini: na važnost kontinuiranog doprinosa svakog člana zajednice u stvaranju boljeg društva. Smatramo da mladi imaju posebnu ulogu u ovom procesu, uzevši u obzir njihov značaj u sferi volonterizma, koji predstavlja jedan od najplemenitijih i najhumanijih načina da se te promjene postignu.

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je za godinu i po djelovanja prepoznata kao inovativna organizacija za spajanje mladih aktivista, njihovih snaga, intelekta i ideja. Kroz jačanje empatije, nesebičnosti, humanosti i volje, volonteri poboljšavajući položaj drugih, poboljšavaju stanje sopstvenog duha i svoje vještine.

MOACG se aktivno zalaže za donošenje Zakona o volontiranju, umjesto postojećeg rješenja, kako bi volonterima, kao pokretačima pozitivnih promjena, bila data adekvatna podrška i podsticaj - kako bi se njihov značaj prepoznao, uvažio i nagradio, te kako bi se afirmisao aktivizam i volonterizam na nacionalnom nivou.


U cilju unapređivanja ne samo položaja mladih u društvu već društva u cjelosti, njegovog napretka, MOACG tim će se sa svojim volonterima nastaviti da i u narednih godinu dana radi na jačanju volonterizma i omladinskog aktivizma u Crnoj Gori, te na međunarodnoj saradnji volontera u regionu i šire.


Zato, srećan Međunarodni dan volontera svim volonterima MOACG, svim volonterima Crne Gore i svim njenim građanima! Volontere slavimo svakoga dana, ali danas budimo još glasniji! Mladi pokreću!

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page