top of page

Realizovana predavanja u okviru programa “Besjedništvo i javni nastup”

Updated: Jun 25, 2023

U okviru novog projekta Narodne biblioteke "Radosav Ljumović" i Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore pod nazivom "(In)vokacije", realizujemo edukativni program “Besjedništvo i javni nastup” u periodu januar-mart 2023. godine.

MOACG Besjedništvo i javni nastup INVOKACIJE - Narodna biblioteka "Radosav Ljumović"

Održana su četiri predavanja na kojima su mladi učili o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, pripremi za govor i o samom javnom nastupu, osnovama retorike, kroz vježbe i aktivnosti prilagođene uzrastu učesnika.

Učesnici se na bazi stečenog teorijskog znanja u vidu praktičnih aktivnosti pripremaju za javni nastup takmičarskog duha, kojim ćemo svečano obilježiti završetak edukativnog programa.


Predavači na programu su bili Sofija Kirsanov i David Vukićević.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page