top of page

Pućurica: Digitalnim sadržajem do revolucije u oblasti zaštite životne sredine


MOACG BANNER

Treći dan Obuke za content creatore u oblasti zaštite životne sredine, 7. jula 2024. godine, je učesnicima dao priliku da se kroz praktičan rad oprobaju u kreiranju digitalnog sadržaja.

Nakon zanimljive vježbe upoznavanja uslijedio je kurs naprednog novinarstva kojim je Enes Pućurica, projektni koordinator i menadžer kreacija digitalnih sadržaja, učesnike uveo u strategije za društvene mreže. Ciljevi, ciljna publika, vrsta sadržaja, frekvencija objava, kanali i metrika za uspješnost su osnovni pojmovi na koje kreatori moraju da obrate pažnju prilikom oblikovanja strategije za društvene mreže.

Pućurica je kroz primjer strategija za Instagram za jednu sedmicu dao praktične savjete, koje su učesnici kroz rad u grupama primijenili prilikom kreiranja sopstvenih strategija i pravljenja vizuala za svoje projekte.

Umjetnost kreiranja reels-a i inovativnih vizuala – estetika i efikasnost vizualnog sadržaja je bila naredna tema obuke s kojom su se učesnici kroz praktičan rad i primjenu stečenog dosadašnjeg znanja upoznali, te je svaka grupa imala zadatak da kreira reel za odabranu temu i jedan dan iz strategije. Obuka je završena prezentacijom radova učesnika i povratnom informacijom od predavača.

Ojačanih kapaciteta i puni novih ideja, učesnici su spremni da aktivno doprinesu zaštiti životne sredine i podizanju svijesti o ekološkim pitanjima u Crnoj Gori.

Obuka za content creatore u oblasti zaštite životne sredine je dio projekta “Smanjenje ilegalne eksploatacije prirodnih resursa” koju realizuje Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u saradnji sa organizacijom KOD, Eko timom i Mrežom za promjene, uz finansijsku podršku Nacionalnog demokratskog instituta.

Obuka za realizuje u prostorijama Građanske kuće.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page