top of page

PRIJAVITE SE ZA ŠESTU U SERIJI OBUKA ,,ISTRAŽI-UKAŽI"

DFC poziva sve zainteresovane mlade ljude (18-30 godina starosti) da se prijave za učešće na otvorenu obuku o medijskoj pismenosti pod nazivom Istraži-ukaži.


Šesta u seriji obuka će biti održana u subotu, 19. marta 2022. godine.


Za obuku se možete prijaviti putem LINKA do srijede 16. marta 2022. godine u 16 časova.


Zbog poštovanja epidemioloških mjera, broj mjesta je ograničen.


Program i logističke napomene će biti dostavljene u srijedu, 17. marta odabranim kandidatima.


Digitalni forenzički centar je tokom trogodišnjeg djelovanja postao relevantan činilac u borbi protiv dezinformacija i lažnih vijesti istražujući najznačajnije društveno-političke teme na unutrašnjem planu, kao i aktuelne političke događaje u regionu i svijetu. Aktivnim praćenjem i analiziranjem brojnih objava, DFC je ukazivao na štetne narative u medijima i na društvenim mrežama.


Prepoznavajući značaja medijske pismenosti za ostvarivanje aktivnije uloge svakog pojedinca u kontekstu društvene zajednice kojoj pripada, DFC organizuje seriju obuka tokom narednih 8 mjeseci.


Značaj medijske pismenosti se ogleda i u uticaju medija na glavne demokratske procese. Za demokratsko učešće građana potrebne su vještine kritičkog mišljenja i samoizražavanja. Medijska pismenost treba da omogući prvenstveno mladim ljudima shvatanje političkog diskursa i aktivno učestvovanje u njemu. Time će i kao medijski pismeni, dobro obaviješteni građani biti u mogućnosti da donose samostalne odluke o demokratskom procesima.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page