top of page

PRIJAVI SE ZA FER ŠKOLU - ŠKOLU FEMINIZMA I RELIGIJE

TPO Fondacija iz Sarajeva poziva sve zainteresovane žene i muškarce, koji žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama i koji žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca, u porodici i društvu, da se prijave na prvu online FER školu.

FER ŠKOLA - MOACG

Učesnici i učesnice koji/e budu redovno sudjelovali/e u nastavi i napišu završni akademski rad, na kraju kursa će dobiti sertifikat s listom tematskih cjelina svakog kursa (ukupno 45, što je ekvivalent 4 ECTS, i na nekim fakultetima se priznaje).


Prijava za upis treba da sadrži:

  1. Motivaciono pismo

  2. CV

Rok za prijavu je 25.01.2022. Istu treba poslati na adresu: ferskola.tpo@gmail.com.


Više informacija možete naći na sajtu u nastavku:

FER ŠKOLA - MOACG

ความคิดเห็น


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page