top of page

Prijave za dječji dodatak počinju u poneđeljak, 4. jula 2022. godine


“Prijava roditelja/staratelja djece do 18. godina za ostvarivanje prava na dodatak za djecu u centrima za socijalni rad počeće od poneđeljka, 4. jula 2022. godine. Primjena prava počinje od 1. oktobra, a prva isplata je sredinom novembra 2022. godine” navodi se u saopštenju Ministartsva rada i socijalnog staranja.Za prijavu je samo potrebno da roditelj/staratelj u centru za socijalni rad (u opštini prebivališta) da na uvid svoju ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMB) djeteta/djece odnosno članova porodice. Dalji postupak priznavanja i prestanka prava je kroz Informacioni sistem (e-Socijalni karton) automatizovan. U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni, razdvojeni), potrebno je da roditelj kome je dijete povjereno na staranje, centru dostavi dokaz o ovome (odluka suda), obzirom da će dodatak biti isplaćen na adresu prebivališta djeteta, odnosno roditelju kome je dijete povjereno na staranje.


Za djecu koja su ostvarila pravo na dodatak za djecu do šest godina, pravo na dodatak do 18. godina biće dodijeljeno do 18-te godine po službenoj dužnosti, pa nije potrebno da roditelji ove djece dolaze u Centar i podnose zahtjev.Rješenja o pravu na dodatak do 18 godina biće im uručena na kućnu adresu tokom oktobra i novembra.


Za djecu kojoj je pravo na DD do 6 godina već prestalo ili će prestati do 31. avgusta 2022. godine, potrebno je u centru za socijalni rad podnijeti zahtjev za dodatak za djecu do 18 godina.


Dodatak u iznosu od 30 eura po djetetu se isplaćuje putem Pošte Crne Gore na adresu prebivališta djeteta.


Pozivamo roditelje i staratelje da u međuvremenu kod Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ukoliko je potrebno, ažuriraju adresu prebivališta, kako bi dodatak za dijecu bio isplaćen pravovremeno i na tačnu adresu.

Pravo na dodatak za djecu može ostvariti do petoro djece u porodici, izuzev u slučaju blizanaca ili kada djete iz porodice dodatak za djecu ostvaruje po osnovu prava na ličnu invalidninu ili dodatak za njegu i pomoć.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page