top of page

Pridruži nam se 3 dana u Baru i postani trener MOACG za omladinsku participaciju

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) objavljuje javni poziv za učešće mladih u trodnevnom treningu za obuku trenera (ToT) o omladinskoj participaciji, koji će se održati u Baru, u Hotelu Princess, u periodu od 29. septembra do 1. oktobra.


Javni poziv je namijenjen mladim ljudima iz svih gradova Crne Gore uzrasta od 18 do 30 godine, koji su zainteresovani za omladinski aktivizam. Za učešće u treningu će biti odabrano 16 mladih.


Učesnici treninga za obuku trenera (ToT) će prvenstveno steći znanja o postojećim mehanizmima na lokalnom i nacionalnom nivou koji građanima pružaju mogućnost učešća u kreiranju javnih politika, uključujući portal e-participacije, javne rasprave, konsultacije.


Od učesnika treninga za obuku trenera (ToT) se očekuje da, nakon uspješnog pohađanja treninga, u timovima održe edukacije u osnovnim/srednjim školama ili omladinskim klubovima/centrima, u terminima koje će naknadno ugovoriti MOACG. Od 16 obučenih trenera, formiraće se 8 timova koje će činiti po 2 novoobučena trenera. Svaki tim će biti u obavezi da održi tri plaćene radionice zasnovane na vršnjačkoj edukaciji, tako da će se ukupno održati 24 radionice širom Crne Gore.


Da bi bili osposobljeni za to, polaznici treninga za trenere će na trodnevnom treningu ojačati svoje razumijevanje značaja učešća građana i mladih u procesima odlučivanja, kao i samih odluka zasnovanih na participaciji građana.


Poseban dio treninga će biti posvećen vještinama potrebnim za rad trenera gdje će polaznici naučiti više o:

1) načinima i metodama održavanja radionica i edukacija,

2) podstrekivanja aktivnog učešća mladih i građana,

3) prevazilaženja izazovima tokom radionice, i sl..


Učesnici će naučiti kako da koriste različite digitalne alate kako bi povećali učešće i učinili njihovu obuku prilagođenijom mladima. Predavači na obuci za trenere su mr Marko Savić, saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Sofija Kirsanov, koordinatorka za kulturu i neformalno obrazovanje Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore.


Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 17. septembra u 23:59 h putem online forme objavljene našem sajtu.


Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na nvomoacg@gmail.comTrening za obuku trenera (ToT) o omladinskoj participaciji se organizuje u okviru projekta "Uprava za građane", koji realizuju Organizacija KOD, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore i NVO "Obrazovanje za znanje" uz finansijsku podršku Nacionalnog demokratskog instituta.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page