top of page

Predstavnici MOACG na konferenciji ,,Policija u zaštiti ljudskih prva i sloboda građana/građanki''


Predstavnici MOACG Ilma Pepić i Miljan Lončar prisustvovali su konferenciji ,,Policija u zaštiti ljudskih prva i sloboda građana/građanki'' održanoj 7. decembra 2023. godine u prostorijama hotela Hilton Podgorica. Konferencija je započeta obraćanjem predstavnika Ambsade Njemačke u Podgorici, njegove ekselencije ambasadora Petera Feltena i direktorice ,,Centra za demokratiju i ljudska prava Milene Bešić, organizatora događaja.


Po završetku uvodnih obraćanja, započeta je panel diskusija na kojoj su panelisti bili: Tamara Pavićević - glavna policijska inspektorka u Upravi policije Crne Gore, Mirjana Radović- zamjenica Zaštitnika ljudskih prava u Crnoj Gori, prof. Dr Dražen Cerović- član Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Ivana Đođić- Građanska alijansa, članica Etičkog odbora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok je moderatorka bila Duška Pejović- medijska ekspertkinja. Na panel diskusiji su panelisti upoznali prisutne sa podacima različitih istraživanja koja se tiču rada policije ali i povjerenja građana u policiju, a zatim i otvorili niz različitih tema koje se tiču obrazovanja policijskih službenika, kaznene politike za policijske službenike. Kroz diskusiju predstavnica Ombudsmana pohvalila je povećanje pritužbi građana/građanki na kršenje njihovih ljudskih prava, ali je takođe istakla da se preporuke koje Ombudsman daje ne razmatraju i ne poštuju u onoj mjeri u kojoj bi trebalo.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page